• عربي
  • Sign In

Secretariat Structure

Site Map

Breadcrumb

Secretariat Structure

 

 

 

Standing Committee for Strategic Plan Execution and Follow-up

Rector                                                                                            Chairman

Vice Rector for Development & Quality                                        Vice Chairman

Vice Rector                                                                                      Member

Dean of Development & Quality                                                       Rapporteur

General Supervisor of Administrative & Financial Affairs                  Member

   General Supervisor of Female Colleges                                          Member